HPSG chỉ nhận đơn hàng online có giá trị từ 1.000.000 trở lên. Đơn hàng dưới 2.000.000 xin vui lòng cộng thêm phí vận chuyển
1. Đối với khách hàng dự án

– Tuỳ thuộc vào đơn hàng và sự thoả thuận giữa hai bên.

2. Đối với khách hàng trực tuyến

– Những đơn hàng nhỏ và lẻ dưới 2.000.0000 giao hàng lắp đặt hoàn thiện thu tiền luôn.
– Đối với những đơn hàng trên 2.000.000
+ Thanh toán 50 % giá trị đơn hàng, ngay sau khi xác nhận đơn hàng
+ Thanh toán 50 % giá trị đơn hàng còn lại ngay sau khi giao hàng và lắp đặt hoàn thiện